Tuesday, February 8, 2011

ਬਾਬਲ


    ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਆਕਤੀ ਬਰਾਕ ਉਬਾਮਾ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਮਾਲੀਆ ਦੀ ਸਕੱਰਟ ਲੰਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ...ਇਕ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਡਾਂਸ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੌਂਸਲਾ ਮੰਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ... ਬਾਬਲ ਦੀ ਪੱਗ ਬਰਾਕ ਨੇ ਵੀ ਬੰਨ ਰੱਖੀ ਹੈ .... ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ .... ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿਉ ਹਰ ਥਾਂ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ?

1 comment: